भारत सरकार कोणाला स्टार्टअप म्हणतं ?

जगात क्वचितच कुठे स्टार्टअप या संज्ञेची व्याख्या केली गेली आहे. स्टार्टअपला वेळेच्या किंवा विक्रीच्या मापदंडात बसवू नये असा म्हणतात. पण व्याख्या केली नाही तर विवेचनात त्रुटी राहतात.  स्टार्टअप्सना  प्रोत्साहन द्यायचा असेल तर त्यांना नियमांचा बंधन लागू करावाच लागत. भारत सरकार स्टार्टअप ना प्रत्यक्ष करा मधून सवलती देतं म्हणून भारत सरकारने स्टार्टअप म्हणजे कोण हे सांगितलं आहे , पण ते केवळ सवलती हव्या असतील तरच.
भारत सरकारच्या व्याख्ये प्रमाणे सवलती घेण्यासाठी
  1. स्टार्टअप म्हणवून घेणारी कंपनी हि भारतात चालू झालेली असावी
  2. चालू होऊन तिला सात वर्ष पेक्षा जास्त कालावधी झालेला नसावा
  3. कंपनीची वार्षिक उलाढाल २५ कोटी रुपयांच्या वर नसावी
  4. कंपनी मध्ये अनेक रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता असावी अथवा कंपनी कोणत्याही नावीन्य पूर्ण विषयावर काम करत असावी
  5. अस्तित्वात असलेल्या कंपनीने विभाजन करून अथवा पुनर्गठन करून नवीन कंपनी निर्माण केली असेल तर तिला स्टार्टअप म्हणता येत नाही

या पाच कलमांची पूर्तता होत असेल तर ती कंपनी भारत सरकारकडे मान्यता मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकते